Föräldarollen kan hamna i skuggan

I november fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt ta fram kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Det här är en välkommen utredning, uppdraget är viktigt av flera skäl. Inte minst för att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar ibland blir så belastade av sin roll som experter och samordnare av vård och omsorg för sitt barn, att det överskuggar föräldrarollen. Detta drabbar både barnet och föräldrarna och kan utgöra en faktor som också försvårar de viktiga samtalen mellan barn och föräldrar.

Ibland kan det vara en känsla av skuld som står i vägen för nära samtal mellan barn och föräldrar. Det kan innebära att barn som är allvarligt sjuka eller som har funktionsnedsättningar undviker att prata med sina föräldrar om vissa saker som de funderar över, exempelvis sin smärta, sina svårigheter, sina undringar inför framtiden därför att de känner att det kanske skulle oroa föräldrarna. Föräldrar skyddar sina barn, men barn skyddar också sina föräldrar så långt de kan.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar får ofta samordningsansvaret för sina barns vård och omsorg. Det handlar inte bara om de ibland otaliga kontakter med vård, omsorg och olika myndigheter föräldrarna har kring sitt barn. Det handlar också om att bära rollen av att vara experten på sitt barn. Men hur ska man som förälder veta när man vet tillräckligt, att man ställer rätt frågor till andra experter och ger rätt svar när man får frågor om barnet? Hur ska man någonsin veta att man gör tillräckligt för sitt barn?

I vissa fall blir situationen så betungande både känslomässigt och praktiskt att det allvarligt påverkar familjens liv. Ibland blir föräldrar tvungna att gå ned i arbetstid eller kanske att helt sluta arbeta, något som påverkar familjen både ekonomiskt och socialt. Det här skapar stress, oro och sorg, men också skuld och skam. Känslor man inte gärna delar med barnet, utan istället försöker man kanske dölja sin oro och signalerar, att den där tröttheten som ju både syns och märks, inte är något man vill prata om.

Det här går inte barnet förbi. Barnet vet ofta med sig att föräldrarna är trötta, stressade och ledsna för deras skull. Och att det på något vis är svårt och känsligt att prata om.

Och detta kan därför bli en faktor som ytterligare försvårar de viktiga samtalen – det som blir det outsagda mellan barn och föräldrar.

Det här är heller ingen ny fråga. Den har utretts av Riksrevisionen, SKL(Sveriges kommuner och landsting) och av Folkhälsomyndigheten, utan att något egentligen förändrats. Bräcke diakoni drev i samarbete med RBU under tre år projektet Personlig koordinator där man erbjöd avlastning i form av personlig koordinator till en grupp föräldrar med barn med funktionsnedsättningar. Projektets erfarenheter visar att förutom den praktiska hjälpen från koordinatorerna när det gällde information, samordning av kontakter och stöd, lärde man sig bland annat att hantera nya situationer och hitta mer framkomliga vägar att bemöta professionella i olika verksamheter.

Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar behöver särskilt föräldrastöd. De behöver få hjälp med att hantera sin situation, sina känslor och sitt ansvar – för sin egen skulle men också för barnets. Och det behövs ett utomstående samordningsansvar för barnets kontakter – så att föräldrarna kan få vara föräldrar, men också leva ett eget liv med arbete, vänner och fritid. Vi ser fram emot Socialstyrelsens utredning, vars förslag ska presenteras i oktober 2017.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s