Bilderböcker ingång till samtal

Bilderböcker vara en ingång till att börja prata om tankar och känslor som man inte brukar sätta ord på. Bilderböcker med barnperspektiv löser inte problem, de berättar inifrån om en känsla barnet har.

Porträttbild
Carola Tenor har valt böcker till projektets nya webbplats.

Ett urval av bilderböcker kommer att ligga på projektets nya webbplats som lanseras senare i år. Carola Tenor, som jobbat i projektet och är barnkultur- och genusvetare, har gjort urvalet. Böckerna har koppling till tre av våra teman: att vara till besvär, att ta ansvar och döden. Här berättar hon hur hon har tänkt. Fortsätt läsa Bilderböcker ingång till samtal