Glimtar från svaren på reflektionsenkäten

Vår reflektionsenkät har gett över 70 mycket intressanta svar. Eftersom svaren är anonyma kan vi bara tacka med ett STORT TACK! här på bloggen. Vi kommer ha stor nytta av svaren och berättelserna i projektets fortsatta arbete. Fortsätt läsa Glimtar från svaren på reflektionsenkäten

Föräldarollen kan hamna i skuggan

I november fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt ta fram kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Fortsätt läsa Föräldarollen kan hamna i skuggan