Glimtar från svaren på reflektionsenkäten

Vår reflektionsenkät har gett över 70 mycket intressanta svar. Eftersom svaren är anonyma kan vi bara tacka med ett STORT TACK! här på bloggen. Vi kommer ha stor nytta av svaren och berättelserna i projektets fortsatta arbete. Fortsätt läsa Glimtar från svaren på reflektionsenkäten

Boktips inför sommaren – och hösten

Att läsa tillsammans är en bra grund för att tala om det outsagda. I en bok kan vi känna igen oss och fördelen med böcker är att det går att närma sig svåra ämnen på ett mer självvalt sätt. Att få känna igen sig i de berättelser vi omges av är betydelsefullt och stärkande. Fortsätt läsa Boktips inför sommaren – och hösten

Utökad inventering av barnlitteratur

personer vid ett bord som tittar i barnböcker
Carola går igenom några av alla böcker hon läst på ett projektmöte

Här på bloggen finns ett tidigare inlägg om projektets första inventering av barnlitteratur. Nu har arbetet följts upp av Carola Tenor, som hittat fler böcker som tar upp ”det outsagda” och känslor som kan kännas igen från projektets intervjuer. Fortsätt läsa Utökad inventering av barnlitteratur

Första inventering av barnböcker

Sara Shamloo vid ett träd, har långt ljust hår och röd halsduk
Sara Shamloo Ekblad Foto:EmilErdtman

Skildras sådant som barn och föräldrar har svårt att prata med varandra om med i dagens barnlitteratur? I så fall hur?

Vi bad författaren och skrivpedagogen Sara Shamloo Ekblad att göra en första inventering i senare års svenska barnböcker. Sara prioriterade större bokförlag med tanke på räckvidd och spridning. Fortsätt läsa Första inventering av barnböcker

Tillgänglighet inom animerad film

Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar har många intressanta möten. Den senaste tiden har vi bland annat träffat Eva Hedberg från Dyslexiförbundet för att lära mer om hur film – i vårt fall animerad – kan göras mer tillgänglig. Fortsätt läsa Tillgänglighet inom animerad film