Projektet lever vidare

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, Nka, tar över Det outsagdas webbplats när projektet är slut.

Nka arbetar med att stödja anhöriga. Det kan vara vuxna som har ett barn med funktionsnedsättning, men det kan också vara barn som är anhöriga, som har ett syskon eller förälder med  funktionsnedsättning. Fortsätt läsa Projektet lever vidare

Det här pratar vi inte om – första resultaten i projektet

Barn med funktionsnedsättning tycker att de är till besvär. Men barnen pratar inte med sin familj om det. Det är ett av åtta teman vi hittat när vi analyserat intervjuer med barn med funktionsnedsättning, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar i projektet Det outsagda.

De åtta teman vi hittat är: funktionsnedsättningen, hur jag mår, att vara beroende, att vara till besvär, att ta ansvar för andras känslor, omgivningens attityder, framtiden och döden. Totalt har vi intervjuat 160 personer. Fortsätt läsa Det här pratar vi inte om – första resultaten i projektet