Glimtar från svaren på reflektionsenkäten

Vår reflektionsenkät har gett över 70 mycket intressanta svar. Eftersom svaren är anonyma kan vi bara tacka med ett STORT TACK! här på bloggen. Vi kommer ha stor nytta av svaren och berättelserna i projektets fortsatta arbete. Fortsätt läsa Glimtar från svaren på reflektionsenkäten

Om workshopen ”Prata mer med varandra i familjen”

Barn och vuxna koncentrerade i röda soffor
Uppstart på workshopen Prata mer med varandra i familjen

Den 25 februari arrangerade projektet en workshop på Kulturhuset i Stockholm. Temat var Prata mer med varandra i familjen. Samtalen berörde vad det är som kan vara svårt att prata om och vilka strategier som finns för hur man kan prata mer med varandra i familjen. Fortsätt läsa Om workshopen ”Prata mer med varandra i familjen”

Våra viktiga experter

Projektet har tre expertgrupper, som hjälper oss i arbetet. Vi träffar en grupp med barn som har egna funktionsnedsättningar, en grupp med syskon och en grupp med ungdomar som kan blicka tillbaka på sin barndomstid och minnas vad som inte blev sagt i familjen, varför och hur man kunde göra det lättare att prata. Fortsätt läsa Våra viktiga experter