Våra viktiga experter

Projektet har tre expertgrupper, som hjälper oss i arbetet. Vi träffar en grupp med barn som har egna funktionsnedsättningar, en grupp med syskon och en grupp med ungdomar som kan blicka tillbaka på sin barndomstid och minnas vad som inte blev sagt i familjen, varför och hur man kunde göra det lättare att prata. Fortsätt läsa Våra viktiga experter

Föräldarollen kan hamna i skuggan

I november fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt ta fram kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Fortsätt läsa Föräldarollen kan hamna i skuggan