Expertgrupper

Det outsagda har tre expertgrupper som består av barn och ungdomar. Grupperna är:

Expertspanarna (7-12 år) 

 • Blanka Finnman
 • Elina Wimo Söderlund
 • Elma Pira
 • Gabriel Trust
 • Linnea Sarkissian
 • Molly Lindell
 • Otto Runsten
 • Vanessa Knave

Syskonexperterna (7-12 år)

 • Dagny Lind
 • Hugo Pershagen
 • Irma Häggström
 • Jonathan Dahlberg
 • Miranda Linder
 • William Knave

Ungdomsexperterna (15-20 år)

 • Amanda Kvist Sillah
 • Elof Christiansson
 • Ida Nilsson
 • Izabell Persson
 • Jacob Höij
 • Martina Granberg
 • Pontus Nordfeldt

Grupperna fyller en viktig funktion i projektets arbete. Barnen och ungdomarna svarar på vuxnas frågor och analyserar det som kommit fram i gruppsamtal med barn och föräldrar.

Experterna hjälper projektet med idéer om:

 • vilka tankar som är lätta och svåra att prata med varandra om i familjen
 • hur vuxna ska vara för att man ska vilja prata med dom om svåra saker
 • hur innehållet i webbplatsens filmer blir igenkännbart, motiverande och inspirerande för projektets samtliga målgrupper

Ungdomsexperterna hjälper projektet genom att blicka tillbaka på sin barndomstid och minnas vad som inte blev sagt i familjen, varför och hur man kunde göra det lättare att prata.

För att ungdomar i hela landet ska kunna delta hålls dessa möten över internet, genom konferensverktyget Adobe connect – ett sätt att pröva teknikens möjligheter.

Mötena med barnen äger rum på söndagar i Kulturskolans resurscenter där det finns möjligheter till drama och skapande. Rent praktiskt kan ett möte gå till så att gruppen får höra (avidentifierade) utdrag ur projektets gruppsamtal.

Gruppen reflekterar över gruppsamtalen och väljer kanske ett tema och framför en dramatisering av detta.

Projektet har skriftliga avtal med experterna som får betalt för sitt arbete.